top of page

"BETTER BY SOVIS"

Informačné a komunikačné technológie

PRODUKTY A SLUŽBY
Informačné a komunikačné technológie

Medzi naše hlavné činnosti patrí návrh

a realizácia:

 

Telekomunikačných sietí operátorov

Bezpečnostných systémov

Štruktúrovaných kabeláží

Bezdrôtových sietí

Aktívnych prvkov a Servrov

Systémového a aplikačného softvéru

Projektovej činnosti

Servisnej podpory

REFERENCIE
Referencie

Počas existencie našej spoločnosti sme realizovali množstvo úspešných projektov v oblasti informačných a komunikačných technológií v Čechách a na Slovensku.

 

Najvýznamnejšie referencie sú v oblasti priemyslu, telekomunikácií, školstva a štátnej správy.

 

VIAC
PROFIL
Profil

Naša spoločnosť bola založená v roku 1990. Od začiatku sa profilovala ako odborná firma v oblasti softvérových aplikácií, počítačových sietí, komunikácií, informačných systémov, bezpečnostných riešení a systémového manažmentu.

 

Hlavným zameraním je návrh a realizácia dodávok komplexných riešení v oblasti informačných technológií.

VIAC
KONTAKT

SoVIS spol. s r.o.

Gavlovičova 7

04017 Košice

Slovensko

 

tel: +421 55 202 89 67

       +421 903646400

Email: sovis@sovis.sk

 

IČO: 00690821
IČ DPH: SK2020486875

DIČ: 2020486875

 

Obchodný register: 

Mestský súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 81/V

Číslo účtu: UniCredit Bank 1073731001

IBAN: SK83 1111 0000 0010 7373 1001

BIC/SWIFT: UNCRSKBX
 

Anchor 1

Ďakujeme za vašu správu !

bottom of page